กองทุนความปลอดภัยของลูกค้าและความลับของข้อมูล

♛ การป้องกันกระแสเงินสด

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เรามีให้นั้นได้รับอนุญาตและควบคุมโดยเขตเศรษฐกิจพิเศษคากายันของฟิลิปปินส์ในช่วงแรกคากายันเพื่อการพักผ่อนและรีสอร์ทคอร์ปอเรชั่น ข้อมูลทั้งหมดของเราจะถูกส่งผ่านทางท่อขนส่งที่ปลอดภัย (มาตรฐานการเข้ารหัส SSL 128 บิต) และเก็บไว้ในระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยซึ่งไม่สามารถบุกรุกได้จากโลกภายนอก

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย มิฉะนั้นเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเกมดังกล่าวอยู่ในเว็บไซต์ของเรา!